شیشه‌های خلبان و کمک خلبان هواپیمای F-100 خریداری شده از شرکت صاپا کاملا مورد تائید واحدهای مربوطه سازمان ما قرار گرفت و بر روی هواپیمای مذکور نصب گردید. از شما کمال تشکر را داریم.