ما بر توانایی و خلاقیت دانشمندان و نخبگان ایرانی ایمان داریم و در جهت تحقق ایده‌های نوآورانه از راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.