استقبال از چالش‌ها و به‌رمندی از توان علمی جوانان ایرانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم نام ایران را در میان سرآمدان صنایع هوشمند ثبت کنیم.