“اتاق عمل بیمارستان خانواده با نصب تجهیزات و دیوارهای هوشمند ماژولار فناوری بیمارستانی، به یک اتاق عمل مدرن و هوشمند تبدیل شده است.”