رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

شیشه هواپیما یکی از اجزای مهم و اساسی در ساختار هواپیماست و تولید آن باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که در ارتفاعات زیاد و قرارگیری در دماهای پایین مقاومت داشته باشد و بتواند فشار هوای مناسبی را برای خلبان و سایر افراد داخل هواپیما تامین کند. مجموعه صاپا با تجزیه و تحلیل تنش ساده با استفاده از اصول مکانیک جامد توانسته است معیارهای طراحی مناسبی ر  برای طراحی شیشه‌های هواپیما انتخاب کند. علاوه بر این قابلیت سردشوندگی و گرم‌شوندگی، مقاومت در هنگام برخورد با اجسام خارجی، شفافیت و خنثی سازی نور و … نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که در تولید شیشه هواپیما این شرکت مدنظر قرار گرفته است. انجام آزمایشات مورد نیاز برای تعیین و رعایت استاندارد در جهت بهبود کیفیت نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که در فرایند تولید شیشه هواپیما انجام می‌گیرد. در حال حاضر صاپا تولید شیشه‌های هواپیما با استفاده از پوشش نانومتری را در سطح انبوه در برنامه خود قرار داده است و تلاش دارد کلیه نیازهای کشور در این عرصه را مرتفع سازد.

گروه محصولات شیشه‌های هوایی و ریلی