رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

سامانه‌های کمک بازرسی X-Ray به دلیل استفاده از اشعه x، دارای قابلیت عبور از حصارهای فیزیکی و نمایش تمامی جزئیات را دارند و توانسته‌اند در گلوگاه‌های مهم کشور و موقعیت‌های بسیار حساس، نجات‌بخش امنیت کشور باشند و کالای قاچاق، مواد مخدر، سلاح‌های جاسازی شده را به سرعت کشف نماید. سامانه‌های بازرسی خودروهای سبک با استفاده از فناوری اشعه ایکس energy Dual تصویر واضحی از محتویات داخل خودرو تهیه می‌کند. این دستگاه بسته به محیط در سه مدل عبور خودرو با سیستم، عبور خودرو با راننده و جابه‌جاپذیر با رمپ طراحی و تولید شده است. کاربرد این دستگاه در محل‌هایی است که امکان وجود مخاطرات و تهدیدهایی از خودروهای سبک عبوری وجود دارد. این دستگاه به سه شکل عبور خودرو به وسیله سیستم اتوماتیک انتقال خودرو (کانوالیور)، عبور خودرو با راننده و جابه‌جاپذیر با رمپ جمع شونده به‌صورت ایستگاه دروازه‌ای طراحی و ساخته می‌شود.