رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

قطعاتی که در صنايع توليد می‌شوند همواره نيازمند بازرسی جهت کنترل کيفيت توليد و مونتاژ می‌باشند. يکس از روش‌های بازرسی که باعث آسیب به قطعه هم نمی‌شود تصويربرداری با پرتو ايکس است. اين روش به بازرسی غير مخرب (Non-destructive testing) و يا به اختصار NDT موسوم است.

در این دستگاه، مولد، جهت تولید پرتو ایکس و آشکارساز دیجیتال جهت آشکارسازی پرتو ایکس به کار می‌رود. شیوه کارکرد دستگاه به این صورت است که جسم در حال اسکن بین مولد و آشکارساز قرار می‌گیرد و از طریق نرم افزار تمامی فرآیند تصویربردار ایکس ری با دستور کاربر به صورت خودکار انجام می‌شود و تصویر خروجی سیستم در مانیتور نمایش داده می‌شود. در نرم‌افزار سیستم، ابزارهای مختلف پردازش تصویر جهت نمایش بهتر بخش های مختلف جسم مورد نظر، قرار داده شده است. همچنین امکان نمایش برخط فرآیند اسکن وجود دارد. امکان تصویر برداری از جسم مورد نظر در بازه محدودی از زوایا وجود دارد. جابه‌جایی نسبی مولد و آشکارساز نسبت به جسم امکان تهیه تصاویری با بزرگنمایی قابل قبول را فراهم می‌کند.