رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

سامانه‌های کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک

در صنایع الکترواپتیک صاایران (صـاپا)

امنیت یکی از مقوله‌های مهم در جهان کنونی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌بایست با حساسیت و اهمیت ویژه‌ای، موضوع تامین امنیت مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. سامانه‌های بازرسی و حفاظت الکترونیک صاپا یکی از دستاوردهای بزرگ این مجموعه است که می‌تواند در تامین امنیت کشور نقش‌آفرینی کند. صاپا با استفاده از نیروهای خلاق و دانشمند خود توانسته است تمام تولیدات خود را از فاز ایده پردازی، طراحی، ساخت، آزمایش تا فاز استانداردسازی و ارائه آن‌ها به بازار را در داخل کشور انجام دهد و ایران را در شمار کشورهای دارای این توانمندی قرار داده است. این تجهیزات مبتنی بر استاندارهای جهانی و بر پایه و اصول پیشگیرانه از وقوع جرم طراحی و تولید شده‌اند تا در مواقع لزوم بتوانند پیش از رخداد واقعه، نجات‌بخش آرامش و امنیت کشور باشند.

سامانه‌های کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک

کاتالوگ سامانه‌ کمک بازرسی X-Ray

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه‌های کمک بازرسی X-Ray کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه‌ کمک بازرسی X-Ray

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه‌های کمک بازرسی X-Ray کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه نظارت تصویری

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه نظارت تصویری کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه نظارت تصویری

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه نظارت تصویری کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه کنترل تردد کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه کنترل تردد کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه‌ کمک بازرسی X-Ray

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه‌های کمک بازرسی X-Ray کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه‌ کمک بازرسی X-Ray

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه‌های کمک بازرسی X-Ray کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه نظارت تصویری

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه نظارت تصویری کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه نظارت تصویری

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه نظارت تصویری کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه کنترل تردد کلیک کنید.

کاتالوگ سامانه کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد محصولات تولید شده در صاپا و آشنایی بیشتر با سامانه کنترل تردد کلیک کنید.

امنیت همه چیز است...

سامانه‌های بازرسی و حفاظت الکترونیک تولید شده در صاپا به دلیل دسته‌بندی در کاربردهای مختف و استفاده از تکنولوژی‌های مختلف همچون اشعه x، توانسته تمام موانع فیزیکی را برطرف کند و در گلوگاه‌های مهم کشور و موقعیت‌های بسیار حساس، بسته به موقعیت و مکان جغرفیایی، نجات‌بخش امنیت کشور باشند.

”  امنیت همه چیز یک ملت است و تا زمانی که محقق نشود بالندگی، توسعه و آزادی برای یک جامعه مفهومی نخواهد داشت.”

دکتر محمد رضا عسگری

مدیریت بخش سامانه‌های کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک

”  امنیت همه چیز یک ملت است و تا زمانی که محقق نشود بالندگی، توسعه و آزادی برای یک جامعه مفهومی نخواهد داشت.”

مدیریت بخش سامانه‌های کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک

میزان رضایتمندی مشتریان
2008

میزان رضایتمندی مشتریان

تعداد مشتریان
150

تعداد مشتریان

نیروی متخصص
2020

نیروی متخصص

تعداد محصولات تولیدی
6950

تعداد محصولات تولیدی

گواهینامه و اعتبارنامه‌های اخذ شده صاپا در سامانه‌های کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک

بومی‌سازی سامانه‌های بازرسی و حفاظت الکترونیک توان بازدارندگی از قاچاق را در کشور افزایش داده است.
شرکت‌ الکترواپتیک صاایران (صاپا) با تولید سامانه‌های بازرسی کاملا استاندارد توانسته است ضمن تامین نیاز کشور و افزایش توان بازدارندگی از قاچاق در گلوگاه‌ها مهم کشور، به بازارهای جهانی وارد و با شرکت‌های مطرح در این حوزه به رقابت بپردازد.
گواهینامه‌ها و استاندارهای اخذ شده توسط مجموعه صاپا در حوزه سامانه‌های بازرسی و حفاظت الکترونیک را می‌توانید در تصاویر رو به‌رو ملاحظه کنید.

دیگر حوزه‌‌های فعالیت صاپا

اجرای پروژه های EPC

کلیک کنید

تجهیزات پزشکی

کلیک کنید

محصولات اپترونیک

کلیک کنید

محصولات اپتومکانیک

کلیک کنید

شیشه هواپیما و قطار

کلیک کنید