رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

منظور از “هوشمندسازی بیمارستانی” استفاده از انواع فناوری‌های دیجیتال یعنی داده‌های بزرگ (BD)، هوش تجاری (BI)، هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (DL) برای اتصال الکترونیکی نقاط مختلف بیمارستانی و کمک به متخصصان برای ارائه خدمات درمانی ایمن‌تر و با کیفیت بهتر به بیماران است. در این مسیر توجه به چالش‌های متعدد متخصصان بیمارستانی در رابطه با بیماران، همکاران، دولت و سایر بخش‌های عمومی و همچنین بررسی چارچوب‌های سیاسی و حقوقی موجود در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که آن‌ها را ملزم به تصمیم‌گیری دقیق و درست در مدت زمان کوتاهی می‌کند بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس، وجود سیستم‌های اطلاعاتی دیجیتال در حوزه مراقبت و نظارت یکی از الزامات اساسی در بخش‌های مختلف بیمارستانی است. صاپا با درک اهمیت این موضوع اقدام به تولید و ارائه انواع راهکارهای هوشمندسازی بیمارستان نموده است.