رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

مانیتورینگ عمق بیهوشی یک سیستم مدرن مانیتورینگ نوروفیزیولوژیک است که به‌طور مداوم و پیوسته منحنی الکتروانسفالوگرام بیمار را در طول زمان بیهوشی بررسی می‌کند تا سطح هوشیاری و آگاهی بیمار را تحت کنترل قرار دهد. امروزه استفاده از مانیتورینگ عمق بیهوشی در اکثر جراحی‌هایی که در آن به بیهوشی کامل بیماران نیاز است مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دستگاه مانیتورینگ عمق بیهوشی مقادیر مشخصی جهت تعیین پارامترهای مورد نظر در این سیستم‌های آورده شده است که میزان هوشیاری بیمار را در بازه وضعیتی کاملا آرام (Silence) تا کاملا هوشیار (Fully Awake) نشان می‌دهد استفاده از سیستم‌های مانیتورینگ عمق بیهوشی در بخش‌های مراقبت ویژه، امکانی را برای پزشکان فراهم می‌آورد که با تعیین و درنظر گرفتن الگوی مشخص بیهوشی برای افراد نرمال و بازه‌های سنی مشابه، میزان دوز استانداردی از ماده بیهوشی را برای بیمار تجویز کنند و کنترل سطح بیهوشی را در دست داشته باشند.

گروه محصولات تجهیزات پزشکی