رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

اختلالات قلب و عروق با تاثیر منفی بر این سیستم و عملکرد صحیح قلب و عروق می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌هایی چون تصلب شرایین، بیماری عروق کرونر، بیماری دریچه قلب، آریتمی، نارسایی قلبی، فشار خون بالا، فشار خون ارتوستاتیک، شوک، اندوکاردیت، بیماری‌های آئورت و شاخه‌های آن، اختلالات عروق محیطی و … ‌شود. توجه به اهمیت مراقبت از بیماران و لزوم تجهیز کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی با درجه اطمینان بالا صاپا را بر آن داشت تا با تکیه بر تخصص نیروهای داخلی گام در مسیر تولید تجهیزات پزشکی گذارد و وابستگی کشور را به ورود این تجهیزات کاهش دهد. دستگاه‌هایی چون مانیتورینگ علائم بیمار، سانترال، الکتروشوک و تله مانیتورینگ از جمله مهم‌ترین تجهیزات تولید شده در صاپا در گروه محصولات مرتبط با  قلب و عروق هستند. صاپا با تکیه بر تخصص نیروهای داخلی توانسته محصولات مورد نیاز این بخش از صنعت پزشکی را تولید و به مرحله مصرف برسانند.