رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

امروزه چراغ اتاق جراحی یکی از وسایل حیاتی برای جراحان است. چراغ‌ جراحی در حیل انجام عمل جراحی سایه‌‌ها را کاهش داده و امکان دیدن بافت را برای جراح آسان‌تر می‌سازد. بنابراین مجهز بودن بیمارستان به چراغ‌‌های اتاق عمل پیشرفته امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. زیرا با فراهم نمودن روشنایی مناسب و نور سرد علاوه بر افزایش تمرکز و راحتی جراح کیفیت جراحی را افزایش می‌دهد. نور این چراغ‌ها توسط یک دکمه، کم و زیاد می‌شوند. دسته‌هایی که روی این چراغ‌های اتاق عمل قرار دارند امکان تنظیم ارتفاع را به جراح می‌دهند و این دسته‌ها خاصیت استریل پذیری نیز دارند. این چراغ‌ها توسط یک پایه به سقف اتاق عمل اتصال می‌یابند. مناسب‌ترین چراغ برای اتاق عمل، چراغ سیالتیک است از آنجا که هنگام عمل ممکن است دست، سر ، تجهیزات و … باعث ایجاد سایه شوند، بنابراین طراحی چراغ‌ها باید به گونه‌ای باشد که سایه‌های مزاحم را کاهش دهند و اعوجاج رنگ را به حداقل برسانند.

گروه محصولات تجهیزات پزشکی