رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

میکروسکوپ، ابزاری است که تصاویر بزرگتر از اجسام کوچک را تولید می‌کند و به مشاهده‌کننده اجازه می‌دهد تا نمای بسیار نزدیکی از ساختارهای کوچک را در مقیاسی مناسب برای بررسی و تجزیه و تحلیل داشته باشد. میکروسکوپ ممکن است یک تصویر پویا (مانند ابزارهای نوری معمولی) یا یک عکس ثابت (مانند میکروسکوپ‌های الکترونی معمولی) ارائه دهد. میکروسکوپ مدرن دارای قسمت‌های زیادی هستند، که از جمله مهم‌ترین قطعات میکروسکوپ، لنزهای آن است. از طریق لنزهای انواع میکروسکوپ می‌توان تصویر یک جسم را بزرگنما و با جزئیات بیشتر مشاهده کرد چرا که میکروسکوپ‌ها از حاظ کاربرد و استفاده دارای انواع مختلفی هستند.