رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

در پالایشگاه‌های کشور، انرژی به‌صورت مجزا و بر اساس برآورد اولیه‌ای که کارشناس هر بخش انجام می‌دهد، به آن واحد اختصاص می‌یابد و در‌ نهایت مازاد انرژی تولید‌ شده به هدر می‌رود. اجرای پروژه‌های به روش  EPC و متناسب با ظرفیت پالایشگاه در صنعت نفت و گاز، امکان برآورد دقیق میزان انرژی مورد‌نیاز در هر واحد را امکان‌پذیر می‌سازد. این قابلیت ضمن صرفه‌جویی در هزینه و زمان، در یکپارچه‌سازی ارتباطات گسترده و کنترل داده بسیار موثر خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان تمام ارتباطات مورد نیاز در تمامی بخش‌ها را به آسانی فراهم ساخت و از هدر رفتن انرژی جلوگیری نمود و یا حتی بر روند اجرای دقیق عمیات‌ها کنترل ویژه‌ای داشت. مجموعه صاپا با توان علمی و فنی در اجرای پروژه‌های EPC مخابراتی تلاش می‌کند بهترین رویکرد را برای حل مشکلات این صنعت ارائه نماید.

گروه محصولات اجرای پروژه های EPC