رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

کارفرما:

 • مرکز تحقیقات قلب کشور
 • بیمارستان چمران اصفهان
 • بیمارستان چمران تهران
 • ادراه بهداشت و درمان نداجا
 • اداره بهداشت و درمان نزاجا
 • بیمارستان فیروزآبادی تهران
 • بیمارستان بانک ملی تهران
 • بیمارستان چمران اصفهان
 • اداره بهداشت و درمان نهاجا
 • اداره بهداشت و درمان پداجا
 • بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

 

مکان اجرا:

 • مرکز تحقیقات قلب کشور، سال 1400
 • بیمارستان چمران اصفهان، سال 1400
 • بیمارستان چمران تهران، سال 1400
 • ادراه بهداشت و درمان نداجا، سال 1400
 • اداره بهداشت و درمان نزاجا، سال 1400
 • بیمارستان فیروزآبادی تهران، سال 1400
 • بیمارستان بانک ملی تهران، سال 1400
 • بیمارستان چمران اصفهان، سال 1400
 • اداره بهداشت و درمان نهاجا، سال 1400
 • اداره بهداشت و درمان پداجا، سال 1400
 • بیمارستان شهید صدوقی اصفهان، سال 1400

 

شرح خدمات:

 تجهیزات و خدمات ارائه شده در بیمارستان‌‌‌های فوق شامل موارد زیر می‌باشد:

 • نصب و راه‌اندازی دستگاه الکتروشوک قلبی

 

اهمیت انجام این پروژه:

الکتروشوک دستگاهی است که برای خنثی نمودن انقباضات ناهماهنگ قلبی و بازگرداندن انقباضات قلبی به حالت متعادل اولیه و همچنین شروع مجدد ضربان قلبی در مواقعی که قلب از حرکت باز می‌ایستد، استفاده می‌شود. دستگاه الکتروشوک تولید شده توسط صاپا علاوه بر دارا بودن ویژگی اندازه‌گیری و مانیتورینگ پارامترهای حیاتی بیماران، قادر است تا با اعمال شوک الکتریکی به‌صورت دستی و یا خودکار (AED) باعث نجات جان بیماران دچار ایست قلبی شود. همچنین این دستگاه قادر است، به‌عنوان ضربان‌ساز خارجی برای قلب (External Pacer) ایفای نقش کند. این محصول با محصولات شرکت‌های بزرگ جهانی همچون فیلیپس قدرت رقابت دارد.