رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

کارفرما:

  • بیمارستان خانواده اصفهان
  • بیمارستان چمران شیراز

 

مکان اجرا:

  • بیمارستان خانواده اصفهان، سال 1397- 1398
  • بیمارستان چمران شیراز، سال 1399- 1400

 

شرح خدمات:

 تجهیزات و خدمات ارائه شده در بیمارستان‌های‌ فوق شامل موارد زیر می‌باشد:

  • هوشمندسازی بیمارستان
  • هوشمندسازی اتاق عمل
  • ORMS
  • دیوار ماژولار

 

اهمیت انجام این پروژه:

در بیمارستان‌های هوشمند با استفاده از فناوری‌های مختلف دیجیتال در زمینه‌های الکترونیک، کنترل و مخابرات به کلیه ذینفعان بیمارستان شامل بیماران، پرستاران، پزشکان، تیم مدیریت بیمارستان و یا وزارت بهداشت سرویس‌دهی صورت می‌گیرد. بیمارستان‌های هوشمند با امکانات مدرن که دنیای فیزیکی و دیجیتال را با هوشمندی به یکدیگر متصل می‌کنند، طراحی شده‌اند تا بازدهی بهره‌برداری از منابع و بهره‌وری تیم‌های پزشکی و درمانی را برای ارائه خدمات بهتر به بیماران را افزایش دهند.