رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

سامانه جامع اطلاعات پژوهش و نوآوری صاپا

صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد موضوعات و چالش‌های اولویت‌دار خود را در قالب همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، در چارچوب قوانین موجود واگذار نماید. سامانه جامع اطلاعات پژوهش و نوآوری بستری جهت ارائه این موضوعات و دریافت پیشنهادات جهت شکل‌گیری این همکاری می‌باشد.

لذا از کلیه اساتید دانشگاه‌ها، محققان مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به عمل می‌آید که پس از ثبت‌نام در این سامانه، درخواست‌ها و پیشنهادات خود را بر اساس قالب‌های معرفی شده و در زمینه موضوعات و پروژه‌های اعلام شده ارائه نمایند.

مرکز تحقیق و توسعه صاپا پس از بررسی اولیه پیشنهادهای ارائه شده، از ارائه دهندگان پروپوزال های برتر جهت ارسال مدارک تکمیلی و برگزاری جلسات حضوری دعوت به عمل خواهد آورد.

اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی

رویدادها و مسابقات

فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها

اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی

رویدادها و مسابقات

فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها

شما می توانید با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات پژوهش و نوآوری صاپا، به راحتی در زمینه‌های مختلف، پیشنهادات و پژوهش‌های خود را ارائه دهید.

کلیه اطلاع‌رسانی‌ها در زمینه پروژه‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی و روند بررسی پیشنهادهای دریافتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.