رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”

طراحی و تولید اولین دوربین ترموگرافی ساخت داخل

صاپا توانست محصولی کاربردی که یکی از تجهیزات مورد نیاز صنایع بود را تولید نماید. دوربین فاطر 10P بهعنوان اولین دوربین حرارتی ترموگراف دستی تولید داخل میباشد که از آن برای اندازهگیری دمای اجسام و تاسیسات از فاصله دور و بدون تماس استفاده میشود.  دوربین فاطر 10P تحول عظیمی در صنعت اندازهگیری از جمله دما ایجاد کرده است و با این قابلیت میتواند بسیاری از مشکلها را حل سازد و بهعنوان یک راهحل مناسب برای انجام تستها و اندازهگیریهای حرفهای به کار برد؛ چرا که این دوربین قادر است دما را بر اساس طیف رنگ از فاصلههای تعیین شده از دستگاه اندازهگیری نماید.  

اما واردات این دوربین به خاطر تحریم‌های ظالمانه متوقف شده بود، در حالی که این دوربین یکی از تجهیزات بسیار کاربردی در صنایع می‌باشد. شرکت الکترواپتیک صاایران (صاپا) نیز به منظور کمک به صنایع داخلی و ایجاد یک راهکار دائمی به منظور رفع مشکلات و موانع پیش‌روی صنایع وابسته، دست به تولید دوربین حرارتی ترموگرافی زد و توانست دستگیر صنایع باشد.  

SAP03353
اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در email
Share on Email