رهبر معظم انقلاب اسلامی: “اقتدار و آبروی کشور در خودکفایی است.”